PT: Cykelvägar och gångvägar för elever

Narges teckning.

Fler gång- och cykelvägar

 

Just nu finns det inte många cykelvägar och gångvägar ute i byarna. Det är farligt när barnen ska gå eller cykla över stora vägar där lastbilar kör.

 

Jag vill att kommunen ser till att det blir mer cykelvägar och gångvägar så att det blir säkrare.

 

Text och bild: Narges, 5b, Sjulnässkolan, Piteå