Fokus på mat, klimat och skola om sexorna får välja

" "

Under onsdagen den 20/4 och torsdagen den 21/4 var InnoCarnival på Eleda Stadion i Malmö. InnoCarnival är en mässa för unga där de kan ställa ut sina tekniska innovationer. Innovationerna måste uppnå en eller flera av FN:s globala mål. De bästa tekniska innovationerna fick pris i form av pengar till klasskassan

När vi kom in i salen såg vi något som intresserade oss. Framför de tre tjejerna Ella, Elise och Elvira låg en dator med en stor bild av ett klassrum. Bredvid datorn låg även bilder på åtta globala mål. Det vi såg framför oss var den smarta ai:n Gabriella.

" "

Gabriellaappen ska hjälpa elever som inte kan gå i skolan på grund av sjukdom, distans till skolan eller av någon annan anledning. Appen hjälper eleverna att få sin undervisning ändå. Gabriella lär ut alla skolämnen, talar alla språk och möter eleven på den nivå som eleven befinner sig på. Gabriella ska ge individuell stöttning och ska gå att koppla upp på en interaktiv whiteboard eller på mobilen. Dessutom ska alla tidigare genomgångar sparas i Gabriellaappen.

Ella, Elise och Elvira vill satsa på alla barns utbildning, det får i sin tur barn mer insatta i ämnen som miljön och klimatkrisen.

" "


Vi frågade även de tre tjejerna om de var rädda för framtiden på grund av världsläget. Alla kunde hålla med om att framtiden kan vara skrämmande på grund av den pågående klimatkrisen. Ella, Elise och Elvira ville dessutom påverka vår framtid till det bättre. De tyckte att man måste bekämpa stigningen av växthusgaser som gör jorden varmare.

Vi begav oss sedan vidare till tre andra elever. De hade uppfunnit en matbutiksscanner som informerar bland annat om var varan är ifrån, koldioxidutsläppen och om varan är ekologisk och närodlad. Detta ska ge en inblick i ens vardagliga matkonsumtion och på så sätt bidra till att man köper bättre matprodukter.

De eleverna var också oroliga över klimatkrisen och tyckte att det finns alldeles för mycket skräp i haven. Eleverna tyckte även att det var viktigt att bevara planeten till kommande generationer. 

Text och bilder av Hedda Holst