sociala medier

Läsning trendar på sociala medier

#Booktok och "#Bookstagram är två populära hashtaggar.

Selfiemuseerna i världen blir fler

I Sverige finns det just nu tre selfiemuseer.

Därför kallar influencers reklam för samarbete

Det kan vara otydligt när influencers gör reklam.

Unga vill använda mobilen mindre

Pandemin kan vara en orsak till att unga lägger mycket tid på sina telefoner.

Många barn kränks på nätet

Kränkningarna sker ofta utanför skoltid.

Unga litar inte på influerare

Statens medieråd har undersökt hur barn och unga använder medier

Sociala medier får oss att må olika

Det beror på hur folk använder sociala medier.