exoplanet

Sex nya planeter upptäckta

Fem av planeterna rör sig i takt med varandra på ett ovanligt sätt.