Backgårdsskolan

PT: Självstyrande bilar

PITEÅ 400 ÅR. I framtidens Piteå finns det självstyrande bilar. Det tror Tyra från Backgårdsskolan.

PT: Data Pro

PITEÅ 400 ÅR. I framtidens Piteå finns det små men smarta datorer.

PT: Hjälp till de fattiga

PITEÅ 400 ÅR. Elis hoppas att de fattiga i framtiden får hjälp.