Astma

Förskola kan minska risken att få astma

Ny forskning visar att barn som går på förskola har mindre risk att utveckla astma och allergier.