PT: Skolan har för långa lektioner

Foto på Sjunlässkolan.

För långa lektioner

 

Jag tycker det är bra att alla vi barn i Sverige får gratis skolgång, det är jättebra. Men jag har en önskning om att vi hade kunnat få lite längre raster eller kortare lektioner.

 

Vi har för långa lektioner och korta raster så man blir trött i huvudet. Jag tycker vi borde få  femtonminutersraster istället för raster som är fem och tio minuter.

 

Text och foto: Viggo Nilsson, 5b, Sjulnässkolan, Piteå