Hur blir min son empatisk?

pojkarMin son är drygt tre år. På förskolan leker han väldigt mycket med en jämnårig pojke. Det finns ytterligare en pojke på avdelningen som gärna vill vara med när de leker men jag märker hur han ofta blir utestängd ur deras lek. Jag försöker prata med min son om vikten av att alla ska få vara med. Vad mer kan jag göra? Hur bra koll har en treåring på andras känslor? Hur välutvecklad är empatin hos en treåring? Jag vill så gärna att han ska växa upp med en stor dos empati.

Det låter jättebra att du redan nu talar med din son om detta. Genom era samtal visar du honom att detta är något som är viktigt och att prata om andras känslor är ett sätt att hjälpa barn att utveckla empati.

Fortsätt med det men ta även ta upp ämnet med förskolan. Din son, som bara är tre år, är för liten för att kunna omsätta era samtal hemma till att ta ansvar för situationen på förskolan. Där är det bättre att förskolans personal hjälper till genom att både tala om ämnet med alla barn, men också på olika sätt initiera lekar där alla får vara med, hjälpa barnen att leka i nya konstellationer etc.

/ Liv Svirsky, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och utbildad handledare i KBT

 

Fler Liv Svirsky