Skolgårdarna krymper

Sveriges skolgårdar blir allt mindre. Det visar statistik från SCB.

Statistiska central byrån, SCB, har fått i uppdrag från Boverket att kartlägga hur Sveriges skolområden ser ut. Undersökningen visar bland annat att nästan 464 000 elever hade år 2020 en yta per person som understeg 30 kvadratmeter. 

Det innebär att 42 procent av grundskoleeleverna tillbringar sina raster på en yta som är mindre än det som Boverket menar är ett rimligt mått på friyta. Undersökningen visar även att antalet elever med tillgång till mindre än 30 kvadratmeter friyta per person har ökat mellan 2014 och 2020.

Generellt har skolor i större tätorter mindre friyta än skolor i mindre tätorter och utanför tätorter. Enligt SCB finns det även en tydlig trend av minskande friyta per elev på skolområden med enskild huvudman. Elever på skolor med enskild huvudman har i genomsnitt en friyta på 28 kvadratmeter per elev, medan de kommunala skolorna har 49 kvadratmeter per elev.

Text: Anna Hultberg

Hur ser det ut i din kommun?

Kolla läget genom SCB:s karttjänst!

Fler Artiklar