Psykologen: Så kan du hjälpa barn med klimatångest

Foto: Karin Boo

Många barn och unga har ångest över klimatet. Men det finns mycket du som vuxen kan göra för att hjälpa till. 


Klimatångest är ett samlingsbegrepp som innefattar många olika obehagliga känslor som uppkommer när vi människor ställs inför klimatkrisen. 

– Känslorna som kommer när vi inser hur allvarligt läget är kan vara olika för olika människor. Det är inte bara ångest, utan känslorna innefattar bland annat ilska, ensamhet, skuld, sorg och maktlöshet, säger Kata Nylén, legitimerad psykolog som inriktar sig på klimatfrågan. 


Hur skiljer sig barns klimatångest från vuxnas? 

– Unga oroar sig mer. Många känner att vuxenvärlden inte gör tillräckligt, vilket ökar oron. För vuxenvärlden är det därför viktigt att göra något åt klimatkrisen, inte bara för de ungas framtid utan också för deras mående. 


Vad kan man göra om ens barn har klimatångest? 

– Validera och bekräfta känslorna. Det finns en risk att man som vuxen vill försäkra barnen om att det inte är någon fara och att allt kommer att ordna sig, men barnen växer upp med klimatkrisen. Känslorna måste därför få utrymme. 


Kata Nylén säger att det är viktigt att träna barnens tolerans för obehagliga känslor och att som vuxen hantera sin egen klimatångest. På så vis är det lättare att förmedla trygghet när man pratar om klimatkrisen. 


Ett sätt att hantera klimatångesten kan vara att engagera sig för klimatet. 

– Kollar man för mycket på sina egna utsläpp är det lätt att känna hopplöshet och ensamhet. Hjälp i stället barnen att hitta ett forum. Vi har sett att barn har lättare att hantera ångesten om de har ett sammanhang, som en miljögrupp. Att få göra sin röst hörd och vara med och påverka gör känslorna mer hanterbara, säger Kata Nylén. Felicia Green

Fler Artiklar