Bin dansar för att visa vägen till maten

Äldre bin lär yngre bin att dansa i bikupan. Foto: Pixabay.

Ett bi som hittar ett område med mycket nektar vill berätta om det för sina vänner. Biet visar var maten finns genom att göra en dans.

Ett bi som hittar många blommor vill gärna tipsa sina kompisar om det. Då åker biet tillbaka till bikupan och dansar för de andra bina.

Med dansen visar biet hur de andra bina ska flyga för att hitta blommorna. 

– När de dansar går de till den delen av bikupan där det finns ett dansgolv. Där kommer bin som ska ut att samlas och där kommer bin som har varit ute att samlas, för att dansa. När de dansar kommer de att röra sig på den vertikala väggen av kupan. Sedan skakar de sin rumpa från sida till sida, säger Marie Dacke till SVT. Hon arbetar som sinnesbiolog. Det betyder att hon är expert på hur djur kommunicerar med varandra.

Forskare har nu tittat närmare på hur det går till när bina lär sig dansa. De skapade två grupper med bin. I den ena gruppen fanns bara bin som var en dag gamla. I den andra gruppen fanns det både unga och äldre bin.

Efter nio dagar skulle bina visa hur de lärt sig att dansa. 

Gruppen som varit blandad med yngre och äldre bin dansade felfritt redan första gången. De yngre hade lärt sig rätt av de äldre bina.

Men i gruppen där alla bin var unga var det många bin som dansade fel. De visade till exempel fel riktning och gjorde rörelserna i fel ordning.

– Det här gör skillnad, för visar du fel riktning och avstånd så kommer de andra bina inte att hitta de blommor du vill att de ska hitta, säger forskaren James Nieh till SVT.

Även om de yngre bina blev bättre på sin dans så fortsatte de att dansa fel. James Nieh berättar att det kan vara så här även för oss människor. Om vi till exempel inte lär oss vissa ljud i främmande språk när vi är små, kommer vi att ha svårt att lära oss dem när vi är vuxna.

Bin äter nektar.
Nektar är en söt vätska
som finns i blommor.
När ett bi har hittat mycket nektar
vill biet tala om det för sina bi-kompisar.

 

När bin vill tala om att
det finns mycket nektar någonstans så dansar biet.
Med dansen visar biet hur de andra bina
ska flyga för att hitta nektarn.

 

Nu har forskare undersökt hur bin gör
för att lära sig dansen.
Forskarna såg att unga bin
lär sig dansa rätt av de äldre bina.

 

Forskarna såg också att om bina inte dansade rätt
så flög de andra bina inte till nektarn.
Därför är det viktigt för bina
att lära sig att dansa rätt.