samiska

De nationella minoriteterna har funnits i 20 år

I 84 av Sveriges 290 kommuner har människor laglig rätt att använda sitt nationella minoritetsspråk i kontakt med myndigheterna. Däremot har...

Barn får inte lära sig samiska

Det finns för få lärare i samiska. Det gör att många elever inte får den utbildning de har rätt till.