poltik

Barn röstar som sina föräldrar

Enligt forskare påverkar våra föräldrar hur vi röstar.