Digital teknik

Krav på digital kunskap

I juli blev det obligatoriskt att barn i förskolan lär sig att använda digital teknik. Men vissa lärare och rektorer tycker att det är svårt...

Digital teknik blir obligatoriskt i förskolan

I juli nästa år kommer digital teknik som läsplattor och datorer att bli obligatoriskt i förskolan.