Dialekter

Ny ordbok med svenska dialekter

Hur bra är du på dialekter? Just nu arbetar Institutet för språk och folkminnen på en ny ordbok. Förra gången det kom en ordbok med dialekte...

Ny ordbok för svenska dialekter

En ny ordbok för svenska dialekter kommer snart finnas på internet. Det är den första dialektordboken på över 150 år.