PT: Nytt stöd ska rädda bion i Piteå

Stefan Gustafsson

Bio 3:an i Piteå får ett välkommet krisstöd för att inte behöva slå igen. "Men alla är permitterade och själv jobbar jag med halv lön", säger ägaren Stefan Gustafsson. Foto: Catrin Renlund/PT

Permittering

Samtliga anställda på Bio 3:an i Piteå är permitterade. Med permittering menas att det inte längre finns något arbete att utföra för den som är anställd.

Trots att den anställda under en period inte behöver gå till sitt arbete förlorar den inte sitt jobb.

Vanligtvis får den anställde även lön trots att den inte arbetar.

Källa: Fackförbund.com

 

Sveriges regering har beslutat att ge biografer extra pengar. Utan de pengarna hade Bio 3:an i Piteå inte överlevt.

 

Piteås biografverksamhet har haft det svårt ända sedan i våras. Stefan Gustafsson äger Bio 3:an i Piteå.

 

– Bio 3:an har förlorat 95 procent av sina intäkter sedan coronapandemin startade i slutet av mars. Utan det här stödet vi fått nu hade vi inte överlevt fram till jul, säger han.

 

Denna nya omgång krisstöd får Bio 3:an 600  000 kronor. Även i våras fick bion stöd i form av 300 000 kronor.

 

Den senaste veckan har biosalongerna stått tomma vid flera visningar och på onsdagen kom besked om att det är maximalt åtta personer i publiken som gäller.

 

Stefan Gustafsson vill ändå ha öppet och säger sig få positiva reaktioner från besökarna.

 

– Men vi kanske måste dra ner på antalet föreställningar. De som kommer säger att det är roligt att vi har öppet och tycker det känns minst lika säkert här som att sitta hemma med polarna i ett litet vardagsrum.

 

Sveriges största biografkedja Filmstaden stänger alla salonger fram till den 22 december.

Nu när vi inte kan träffas så många längre
har det blivit svårt för många biosalonger.
Därför har vissa biosalonger
fått extra stöd från regeringen.

 

Det betyder att de har fått lite pengar
så att de inte behöver stänga biograferna.
En biograf som har fått extra pengar
är Bio 3:an i Piteå.

 

Stefan Gustafsson äger Bio 3:an i Piteå.
Han säger att biografen har förlorat
väldigt mycket pengar när coronaviruset kom.

 

Men han vill fortfarande hålla bion öppen.
Även om det bara kan komma 8 personer
om gången från och med den 24 november.