Reporterskola

PT: Efterlyses: Ny skola – del 1

Foto på en röd skolbyggnad.

Den stängda mellanstadiebyggnaden.

Elever i klass 5a har undersökt varför mellanstadiets byggnad på Solanderskolan i Öjebyn stängdes. Följden blev att årskurs fyra och fem fick flytta och börja arbeta i andra lokaler.

Vårterminen 2017 stängdes mellanstadiebyggnaden i Öjebyn eftersom det var mögel och dålig luft där. Problemen ledde till att elever och personal mådde dåligt och fick utslag. Till en början fick de första klasserna, årskurs fyra, lämna skolan och arbeta på Storstrand (i lokaler som en församling äger). Klasserna i årskurs fem fick senare under vårterminen flytta till olika lokaler i högstadiets byggnad. Vid höstterminens start sattes moduler upp på skolområdet.

Rektor Mathias Lindmark berättar att det att det kostar ungefär dubbelt så mycket med modulerna som vad de gamla lokalerna som man hade tidigare kostade.

Mathias Lindmark
Mathias Lindmark, rektor.

– Kostnaderna för modulerna betalar utbildningsförvaltningen. Planen för framtiden är att bygga ett nytt skolområde. När detta ska hända bestämmer politikerna i kommunen, säger Mathias.

Barbro Jonsson, lärare som har arbetat i den nu stängda byggnaden, säger att det först var problem i den ena delen av byggnaden. Sedan spred sig problemen till den andra delen.

Barbro Jonsson
Barbro Jonsson, lärare årskurs fem.

– Både elever och personal hade ont i huvudet och svårt att andas och en del fick rödflammig hud, berättar hon. 

Hon tycker att det är tråkigt att det dröjer med beslut om ett nytt skolområde och att det är dåligt för både elever och personal på mellanstadiet att vara så utspridda. Det är svårt att ha ett nära samarbete när det är så.

En titt in i den stängda skolbyggnaden

Vi var inne i den gamla mellanstadiebyggnaden och tittade. Golven hade rivits upp på vissa ställen för att se om det fanns mögel eller andra skador där. 

Foto på ett grått golv där plattorna är borttagna.
Uppbrutet golv i skolkorridoren.

Det hade även varit en vattenskada inne i en av toaletterna. Reportrarna tycker alla att det var svårt att andas därinne och att luften kändes dålig.

Foto från en toalett där både toalettstol och golv är borta.
En uppbruten toalett.

Att jobba i modulerna

MiniBladets reportrar intervjuar läraren Peder och två elever i årskurs sex, Adam och Martina.

Peder Viklund
Peder Viklund, lärare årskurs sex.

– En fördel är att det bara är sexor i en korridor. I modulerna är det nära mellan klassrummen. Nackdelen med modulerna är att klassrummen är så korta från väggen till tavlan och att personalrummen är små. Man måste gå utomhus för att komma till materielrummet. Mellanstadiets lokaler är långt ifrån varandra, säger Peder.

Eleven Adam, berättar att det läckte in vatten förra vårterminen i ett hörn i modulerna. Han tycker annars att det känns normalt, det är inte så litet som det ser ut.

Adam
Adam, elev i årskurs sex.

– Det är lite kallt i klassrummen, lägger Martina till.

De två eleverna har just för tillfället inga förslag till förändringar.

Nu har ni fått veta lite om varför mellanstadiebyggnaden på Solanderskolan i Öjebyn, Piteå kommun stängdes och om hur det är att jobba i tillfälliga moduler. I del två besöker reportrarna lågstadieskolan Björklunda och hör hur de har det.

Text och foto: Elias Eklund, Lukas Karlsson, David Augusto Ölund och Jens Öström, 5a, Solanderskolan, Piteå