Till läraren och fritidspedagogen

Lärarsida för julkalendern 2020

De globala målen fyllde fem år i september. De 17 målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer.


globalamalen.se finns mycket informationsmaterial som passar skolan. Där finns bland annat Korten på bordet, ett kortspel där dina elever kan bekanta sig med de globala målen.

 

Minibladet och skyddet för personuppgifter (GDPR)

MiniBladets hemsida omfattas av ett utgivningsbevis och har en ansvarig utgivare. Det innebär att EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – ”GDPR”) inte är tillämplig för publiceringar på MiniBladets hemsida. För mer juridisk information om GDPR:s tillämplighet, läs gärna mer här.