En man som tittar på MiniBladets hemsida

Frågor och svar för vuxna

 

Vem står bakom MiniBladet?

 

MiniBladet är ett fristående material för barn. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och står för en objektiv och aktuell journalistik. MiniBladet drivs av sin egen redaktion som sedan samarbetar med flera lokala dagstidingar ute i landet.

 

Hur kan jag använda MiniBladet som pedagogiskt material?

 

MiniBladet är ett utmärkt material att använda i klassrummet. Vi riktar oss till barn från 3 år upp till 12 år, och därför finns det något för alla.

 

För de yngre barnen har vi Minja och Mino där barnen kan öva bokstäver, att börja lästräna och att analysera bilder i ”Finn fem fel”.

 

Nyheterna går att använda med alla elever från lågstadiet och uppåt. För att göra det möjligt för alla barn att läsa, även de som precis börjat behärska läsekonsten, finns alla nyhetstexter på som både lättläst och medelsvår. Nyheterna kan både användas för att öka elevernas omvärldskunskap och träna läsförståelse. Till varje veckas nyheter finns det ett nyhetsquiz som kan testa hur mycket barnen har förstått. Självklart går det också att hitta på egna uppgifter utifrån nyhetsartiklarna.

 

Varje vecka har vi också några specialartiklar. Vi har en samtalsartikel med samtalsfrågor som kan användas för att diskutera ämnet i artikeln. Vi har även Veckans fördjupningsartikel som utgår från konceptet News of the day.

 

Under 2017 har vi utvecklat Reporterskolan. I den kan eleverna lära sig att bli minireportrar samtidigt som de både får öva upp sin läs- och skrivförmåga. Vi hoppas också kunna väcka deras intresse för omvärldskunskap genom att de själva kan förmedla saker om sin närhet och samtidigt få förståelse för hur nyhetsvärlden fungerar.

 

Till Reporterskolan finns också en lärarhandledning för att lättare kunna förstå och använda materialet samt förklara de pedagogiska tankar vi har haft i utvecklingen av Reporterskolan.

På Vuxensidan under Skola hittar du mer lärarmaterial och inspiration. Där finns bland annat medgivandeblanketter till föräldrar och du kan läsa mer om våra olika projekt. Bland våra tips finns det också många inlägg om hur de olika delarna på MiniBladet kan användas.

 

Vad kan MiniBladet hjälpa vuxna med?

 

MiniBladet är barnens nyhetsmaterial. Men i barnens värld är de vuxna centrala. Därför vill MiniBladet även finnas som stöd för vuxnas funderingar. På MiniBladet har vi flera experter som kan svara på dina frågor om barn och barnens utveckling.

 

Vi har vår barnpsykolog Liv Svirsky. Till henne kan du ställa frågor om hur ett barn mår, hur du kan stötta ett barn som har problem, hur du kan prata med barn om nyheter, eller något annat som du funderar på.

 

Vi har också vår internetexpert Elza Dunkels. Hon svarar på era frågor om barns internetanvändande och hur du som vuxen ska ställa dig till att internet blir en allt mer central del i våra barns liv.

 

Dessutom har vi våra bibliotekarier som varje veckar ger tips på nya och gamla böcker som kan vara intressanta för barn i varierande åldrar.

 

MiniBladet ger också många tips till vuxna. Tipsen kan röra allt från roliga aktiviteter att göra på sommarlovet, till hur du kan tänka kring den analkande höstdepressionen.

 

Hur kan jag prata med barn om hemska nyheter?

 

Att prata om hemska nyheter kan vara svårt. Kanske har ditt barn blivit ledset eller oroligt, samtidigt som det är svårt att greppa stora världshändelser. Vår barnpsykolog har gett svar på hur du kan prata med barn om hemska saker här: Hur pratar jag med barn om svåra saker som de har hört i media?

 

Hur arbetar ni med att använda ett enkelt och samtidigt läsutvecklande språk?

 

Att skriva på ett enkelt med pedagogiskt för barn är en konst. På MiniBladet har vi flera journalister som är tränade i att skriva för barn, och i redaktionen ingår dessutom en språkkonsult som är specialiserad på svenska språket.

 

Vi anpassar våra lättlästa texter så de ska passa för de yngre barnen. I dem undviker vi svårförståeliga och svårlästa ord för att barnen ska kunna fokusera på att lära sig avkoda text.

 

När barnen börjar kunna läsa lite mer flytande finns de medelsvåra texterna. De erbjuder ett lite svårare språk för att stimulera till läsutveckling, samtidigt som vi byter ut eller förklarar de svåra ord som återfinns i vuxnas nyhetsartiklar.

 

Vi arbetar också med ett multimodalt arbetssätt, där bilder, kartor och faktarutor finns för att komplettera barnens läsning och läsutveckling.

  • Har du en fråga till oss? Skicka in den här!

  • Jag som skickar in frågan