Veckans fördjupning: Gränser

Fördjupning: Gränser

Här syns gränserna. Bild: Pixabay

Nyligen blev det känt att Sverige har blivit större. En bäck som skapar gränsen mellan Sverige och Norge har nämligen flyttat på sig.

Gränser visar var olika områden ligger. Ett staket runt en trädgård är till exempel en gräns som visar var trädgården ligger.

Gränser visar också var länder börjar och tar slut. Men gränserna mellan länder har ofta inte staket som visar exakt var gränsen går.  

Sverige har flera gränser. På land har vi gränser mot Finland och Norge. I havet utanför Sveriges kust finns också gränser.

Det är vanligt att gränsen mellan två länder avgörs av hav, bäckar och andra vattendrag. Så är det till exempel på vissa ställen på gränsen mellan Sverige och Norge.

Men vattendrag är natur och naturen förändras ofta. Till exempel kan bäckar byta riktning så att vattnet rinner åt ett annat håll i naturen.

Därför händer det ibland att gränserna ändras. Var 25:e år undersöker Norge och Sverige gränsen och ändrar den officiellt om naturen som avgör gränsen har ändrats. 

Det har nyligen hänt med en av bäckarna som visar var gränsen mellan Norge och Sverige går. Bäcken har flyttat på sig så nu har Sverige blivit lite större.

Mer exakt har Sverige blivit 500 kvadratmeter större. 500 kvadratmeter är ungefär lika stort som sex klassrum.

Men den nya gränsen som bäcken har skapat gäller inte än. Först måste Sverige och Norge godkänna den nya gränsen.

Text av Felicia GreenVeckans fördjupning: Gränser


Bestämma gränser

Det är vi människor som skapar gränser. Gränser mellan länder kan se ut på olika sätt. Vissa gränser syns bara på kartor.

Andra gränser avgör naturen. Då kan till exempel en bäck eller ett berg visa var gränsen mellan två länder går.

Det finns också gränser där murar och stängsel visar var gränsen går.

Gränser förändras ibland. En sak som har förändrat många länders gränser i historien är krig. Även Sveriges gränser har förändrats av krig. Utan krig hade till exempel mycket av södra Sverige fortfarande tillhört Danmark.  


Gränsen mellan Mexiko och USA. Foto: PixabayGränser på land

På land har Sverige gränser mot Norge och Finland. På flera platser följer gränsen naturen i form av exempelvis olika bäckar och älvar. När en gräns följer naturen blir den ojämn, vilket går att se på kartor över många länder.

På flera platser längs Sveriges gräns finns det något som heter riksrösen. Riksrösen är stenhögar som visar var gränsen går. Det mest kända riksröset är Treriksröset som visar var Sverige, Finland och Norge möts.

Treriksröset där Sverige, Norge och Finland möts. Foto: ShutterstockGränser i havet

Alla Sveriges gränser finns inte på land. Sverige och andra länder som har en kust har också gränser i havet.

Ländernas gränser går alltså inte vid stranden, utan ganska långt ut i havet. I havet inom Sveriges gränser bestämmer fortfarande Sverige och svenska lagar gäller.

Sedan finns det även något som ofta kallas för internationellt vatten. Det är havet utanför ländernas olika gränser. Den delen av havet tillhör inget särskilt land.  


Gränser finns också ute i havet. Foto: Pixabay


EU-ländernas gränser

Sverige är en del av Europeiska unionen (EU). EU har både inre och yttre gränser. De yttre gränserna är gränserna mellan EU-länder och andra länder. De inre gränserna är gränserna mellan olika EU-länder.

Inom EU märks det inte alltid när man åker över gränsen till ett annat land. Ofta behövs inte gränskontroller där myndigheterna i ett land undersöker människorna som reser in i landet. En sådan undersökning kan vara att kolla på människornas pass.

I Sverige är det gränspolisen som har hand om att undersöka människorna som reser in i Sverige.   


En del av gränsen mellan Nederländerna (NL) och Belgien (B). Foto: Pixabay

Sverige har faktiskt blivit större.
Det beror på att gränsen mot Norge
har flyttat lite på sig.
Därför har Sverige vuxit och Norge krympt. 

 

Det kanske låter lite märkligt.
Men Sveriges gräns mot Norge
kan faktiskt flytta på sig på vissa ställen. 

 

På vissa ställen mellan Norge och Sverige
finns det nämligen bäckar.
Sverige och Norge låter bäckarna bestämma
var gränsen mellan länderna går. 

 

Men bäckar kan ändras
precis som allt i naturen kan ändras.
Nu har Sverige och Norge upptäckt
att bäcken har flyttat lite på sig. 

 

Det gör så att Sverige har blivit 500 kvadratmeter större.
Det är ungefär lika stort som sex klassrum.
Men för att den nya gränsen ska börja gälla
måste Norge och Sverige godkänna den. 

 

 

Veckans fördjupning: Gränser

Bestämma gränser

Gränser mellan länder kan se ut på olika sätt.
Vissa gränser är till exempel hav eller bäckar.
Men andra gränser mellan länder syns bara på kartor.
Det är människor som bestämmer vad gränserna ska gå. 

 

Det är på grund av gränserna vi vet
hur stort ett land är och var det börjar och slutar.
Men gränserna mellan länder kan ändras.
I historien har många landsgränser ändrats
på grund av krig. 

 

Till exempel har faktiskt Sveriges gränser
ändrats väldigt mycket under historien.
Till exempel har stora delar av södra Sverige
tillhört Danmark förr i tiden.

Gränser på land

På land har Sverige gränser
mot våra grannar Norge och Finland.
På flera platser följer gränsen naturen
i form av exempelvis olika bäckar och älvar. 
När en gräns följer naturen blir den ojämn,
vilket går att se på kartor över många länder.

 

På flera platser längs Sveriges gräns
finns det något som heter riksrösen.
Riksrösen är stenhögar
som visar var gränsen går.
Det mest kända riksröset är Treriksröset
som visar var Sverige, Finland och Norge möts.

Gränser i havet

Alla Sveriges gränser finns inte på land.
Runt Sverige finns det också mycket hav.
Sverige och andra länder som delar samma hav
har havsgränser mot varandra.

Ländernas gränser går alltså inte vid stranden
utan ganska långt ut i havet.
I havet inom Sveriges gränser
bestämmer fortfarande Sverige.

 

Men allt vatten i havet tillhör inte något land.
Långt ute på vissa hav finns det internationellt vatten.
Det betyder att inget land äger vattnet. 

EU-ländernas gränser

Sverige är en del av Europeiska unionen.
Europeiska unionen förkortas EU.
EU har både inre och yttre gränser.
De yttre gränserna är gränserna
mellan EU-länder och andra länder.
De inre gränserna är gränserna mellan olika EU-länder.

 

Inom EU märker man inte alltid
när man åker över gränsen till ett annat land.
Men åker man till något land
som inte tillhör EU finns det ofta gränspoliser.
De undersöker människorna som kommer in i landet. 

 

Sverige har också gränspoliser.
De tittar till exempel på passet
och kontrollerar varifrån man kommer.