Barn vill jobba som sina föräldrar

Det finns många jobb att välja bland. Foto: Shutterstock

Är någon av dina föräldrar tandläkare? Då är chansen ganska stor att du också blir tandläkare. Forskning visar nämligen att barn ofta väljer samma utbildning som sina föräldrar.

För att få vissa jobb måste man gå i en skola som kallas universitet. Universitetet kan man gå i när man har tagit studenten från gymnasiet.

På universitet kan man gå utbildningar som gör att man kan jobba som till exempel lärare, tandläkare eller ingenjör.

Nu har en forskare undersökt om barn påverkas av sina föräldrar när de bestämmer vilken utbildning de ska gå.

Undersökningen visar att barn ofta väljer samma utbildningar som sina föräldrar. Pojkar väljer oftare samma utbildning som sin pappa jämfört med flickor. Flickor väljer i stället oftare samma som sin mamma.

Det är särskilt vanligt att välja samma utbildning som sina föräldrar om föräldrarna har jobb där man tjänar mycket pengar och om man måste ha höga betyg för att få gå utbildningen. Bland barn till tandläkare är det särskilt vanligt att välja att utbilda sig till tandläkare.

Det är forskaren Adam Altmejd som har gjort undersökningen. Han säger att föräldrar är förebilder för sina barn.
– Att välja en utbildning i deras fotspår blir lättillgängligt för barnen, säger han i ett pressmeddelande från forskningsinstitutet IFAU.


Fundera och diskutera:

1. Vilket är ditt drömjobb? Varför?

2. Vill du ha samma jobb som dina föräldrar? Varför/varför inte?

3. Varför tror du att barn väljer samma jobb som sina föräldrar?

För att få vissa jobb
måste man ha en utbildning.
Det betyder att man måste gå i skola
för att lära sig om det jobbet.

 

Vilken utbildning man väljer
kan bero på olika saker.
Men nu visar ny forskning
att det ofta beror på vad föräldrarna jobbar med.

 

Om du till exempel har en förälder
som är tandläkare så är chansen stor
att du också blir tandläkare.

 

Enligt den nya undersökningen
beror det också på kön.
Pojkar väljer oftare än flickor att utbilda sig till
det som deras pappa jobbar med.
Flickor väljer oftare än pojkar att utbilda sig till
det som deras mamma jobbar med.

 

 

Fundera och diskutera:

1. Vilket är ditt drömjobb? Varför?

2. Vill du ha samma jobb som dina föräldrar?
Varför/varför inte?

3. Varför tror du att barn väljer samma jobb
som sina föräldrar?