Nu blir 12–15-åringar vaccinerade

Nu kan ungdomar bli vaccinerade.

Vaccinationen av barn mellan 12 och 15 år börjar tidigare än väntat. Foto: Pixabay

Nu har vaccineringen av barn som är mellan 12 och 15 år börjat. Vaccinationen börjar tidigare än förväntat.


I september berättade regeringen och Folkhälsomyndigheten att barn som är tolv år eller äldre snart skulle få vaccin mot covid-19. Då hade många andra länder redan börjat vaccinera tolvåringar.


När regeringen och Folkhälsomyndigheten berättade att barn mellan 12 och 15 år skulle börja få vaccinet sa de att barnen skulle få vaccinet efter höstlovet. Men nu har starten av vaccineringen tidigarelagts och börjar vaccinationen därför redan nu. Barnen kommer att få Pfizer-Biontechs vaccin.


För att barn ska få vaccinet måste båda barnets vårdnadshavare godkänna det. Finns det bara en vårdnadshavare räcker det att den tycker att barnet ska få vaccinet.


Men i vissa fall, särskilt bland äldre barn, får barnet bestämma själv. Barnet får då göra ett mognadstest för att se om det ska få bestämma själv om det ska få vaccinet.

I september berättade regeringen
att barn mellan 12 och 15 skulle få vaccin.
Då trodde regeringen
att barnen skulle vaccineras vid höstlovet.

 

Men barn har redan börjat få vaccinet.
Det gick snabbare än vad många trodde.

 

För att barn ska få vaccin
behöver föräldrarna godkänna det.
Men i vissa fall får barnen bestämma själva.

 

För att barnen ska få bestämma själva
behöver de göra ett särskilt test.
Testet ska visa om man är mogen
att ta ett sådant beslut.