Så kan lärare skapa studiero

Lärare kan hjälpa elever att få bättre studiero.

Studiero är viktigt när man ska lära sig saker. Foto: Pixabay

När elever ska lära sig saker är studiero viktigt. Nu har Skolforskningsinstitutet undersökt vad lärare kan göra för att skapa studiero i klassrummet.


Ordet studiero används ofta när nyheterna handlar om skolan. Studiero betyder att eleverna har det lugnt och tyst omkring sig när de har lektion eller gör sina läxor. Är det lugnt och tyst är det lättare att lyssna på läraren eller att få gjort sina skoluppgifter.


Nyheterna som handlar om studiero handlar ofta om att eleverna inte har någon studiero. Bristen på studiero kan bland annat bero på att vissa elever är stökiga och stör de andra eleverna.


Skolforskningsinstitutet är en myndighet som jobbar för att skolorna ska använda vetenskap för att ta reda på hur de bäst ska undervisa sina elever. Nu har Skolforskningsinstitutet gjort en undersökning om hur lärare kan göra för att hjälpa eleverna att få studiero.


Enligt undersökningen kan lärarna göra många saker för att skapa studiero. Bland annat är det viktigt att lära känna eleverna och skapa bra relationer till dem. När läraren känner eleverna kan läraren lättare anpassa lektionerna efter vad eleverna behöver.


Enligt undersökningen är det också viktigt för eleverna att känna sig delaktiga. Ett sätt att få eleverna att känna sig delaktiga är att låta dem välja om de vill göra skoluppgifter själva eller tillsammans med andra. En bra struktur är också viktigt, för då vet eleverna vad läraren förväntar sig av dem under lektionen.

Felicia Green

Fundera och diskutera:
1. Hur brukar det vara i ditt klassrum?
2. Har du några förslag på vad lärarna kan göra för att skapa studiero?
3. Vilket är ditt favoritämne i skolan? Varför?

När du ska lära dig något
är det ofta viktigt med studiero.
Studiero betyder att du har det lugnt och tyst
på lektionerna i skolan eller när du gör läxor.

 

Nu har Skolforskningsinstitutet
undersökt vad lärare kan göra
för att det ska bli studiero i klassrummet.

 

Skolforskningsinstitutet är en myndighet
som jobbar med forskning om hur man lär sig saker.

 

Skolforskningsinstitutet säger att
lärarna kan göra många saker
för att det ska bli studiero.
Till exempel kan lärarna låta eleverna välja
hur de ska lösa en uppgift.

 

 

Fundera och diskutera:
1. Hur brukar det vara i ditt klassrum?
2. Har du några förslag på vad lärarna kan göra för att skapa studiero?
3. Vilket är ditt favoritämne i skolan? Varför?