Stora väderproblem kan stoppas

Planering är viktigt för att undvika översvämningar. Foto: Johan Eklund/MSB

Väderproblem som till exempel översvämningar kommer att bli vanligare i framtiden. Därför är det viktigt att Sverige planerar för att stoppa stora problem.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap brukar förkortas till MSB. MSB jobbar bland annat med att se till så Sverige kan hantera kriser och olyckor.


MSB undersöker därför vilka platser i Sverige det är störst risk för översvämning. På så sätt är det lättare att vara beredd och planera för att stoppa stora problem. MSB har bland annat gjort kartor över platser där det finns risk för översvämning.


Förra veckan regnade det jättemycket i Gävle. Gävle är en stad som ligger i mellersta Sverige. Det regnade så mycket att det blev stora översvämningar.


Men Gävle fanns inte med på MSB:s kartor över platser där finns stor risk för översvämningar. Barbro Näslund-Landenmark är naturolycksexpert på MSB. Hon förklarar varför för tidningen Expressen.

– Skyfallen är svårberäkneliga. Alla måste vara förberedda på att de kan inträffa överallt, förr eller senare, säger Barbro Näslund-Landenmark.


Barbro Näslund-Landenmark säger att problem med vädret kommer bli vanligare i framtiden. Det beror på klimatförändringarna.


Barbro Näslund-Landenmark säger att det därför är viktigt att Sverige gör mer för att förhindra att det blir problem. Bland annat är det viktigt att inte bygga hus där det finns för stor risk för översvämningar. Bra planering kan nämligen förhindra att vädret skapar alltför stora problem.  

Det finns en myndighet i Sverige
som heter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Det förkortas MSB.

 

MSB jobbar med att se till
att Sverige kan skydda sig bra.
Till exempel så att Sverige
kan skydda sig mot olyckor eller kriser.

 

Ett problem som skulle kunna hända
är översvämningar.
MSB vill nu se till
att Sverige är bättre beredda på
till exempel översvämningar.

 

MSB säger att vädret kommer
skapa fler problem i framtiden.
Därför vill de vara bättre beredda
på vad man ska göra när det händer.