Djur beter sig annorlunda i städer

Foto: Pixabay

Forskare har sett att djur förändrar sitt beteende när de bor i städer. Djuren anpassar sig till den nya miljön och djurens gener förändras. Detta kallas för evolution. 


Miljön i städer skiljer sig mycket från landsbygden. Till exempel så är det aldrig riktigt mörkt i städer. Det finns också mer mat i städer än på landsbygden.


Forskarna har jämfört generna hos råttor som bor på landet med råttor som bor i storstäder. Råttor som bor i storstäder äter ofta snabbmat och har blivit bättre på att bryta ner sådan mat. Det har förändrat deras gener.


Man har också sett att vissa fåglar blir mindre aggressiva i städer. Det beror på att det finns mer mat. Fåglarna behöver därför inte bråka med varandra om maten. När de inte behöver bråka om mat har forskarna sett att fåglarna blir bättre föräldrar. Istället för att skaffa många ungar tar fåglarna istället bättre hand om de ungar de redan har. 


När djuren anpassar sig till sin nya miljö förändras också deras gener. En sådan utveckling kallas för evolution. 

Djur som bor i städer
beter sig inte som djur som bor på landet.
Det har forskare kunnat se
när de jämförde djur som bor på olika platser.

 

Djur som bor i städer måste äta
annan mat än djur som bor på landet.
Därför har djuren i städer
blivit bättre på att äta till exempel snabbmat.

 

I städer finns det också mer mat.
Därför behöver djuren inte bråka
om vem som ska få äta maten.
Det har gjort så att djur i städer
ofta är snällare mot varandra än vad djur på landet är.

 

Till exempel så bråkar fåglar i städer
inte med andra fåglar lika mycket som fåglar på landet gör.