Falsk konst såldes på auktion

Foto: Pexels

Auktion

Svenska auktionsföretag har sålt konstverk som är falska. Konstnärerna som ska ha målat konstverken finns inte ens på riktigt.


Ett auktionsföretag jobbar med att sälja olika saker, till exempel möbler, konstverk och smycken. På en auktion kan den som vill köpa något lägga ett bud. Den som har lagt det högsta budet när auktionen är slut får köpa föremålet. 


När man köper konst hos ett auktionsföretag så litar de flesta på att konstverket är äkta. Men nu har man alltså upptäckt att svenska auktionsföretag sålt falska konstverk. 


Det är Kulturnyheterna på SVT som upptäckt de falska konstverken. Konstverken ska ha målats av två olika konstnärer, Tom Moore och Alexander Vasilenko. Men de här konstnärerna finns inte på riktigt. Några av målningarna är inte ens målningar utan fotomontage som gjorts i bildprogrammet Photoshop. 


De falska konstverken har sålts under flera år och är värderade till över tio miljoner kronor. Ett av företagen som sålt dessa konstverk är Bukowskis. De säger till Kulturnyheterna att företaget kommer att göra en polisanmälan.

Svenska auktionsföretag har sålt konst
som är falsk.
Ett auktionsföretag jobbar med att sälja saker
på en auktion.

 

En auktion är ett speciellt sätt att köpa saker på.
Vem som helst på auktionen
kan lägga ett bud.
Den som lägger högst bud får köpa saken.

 

Svenska auktionsföretag har alltså sålt konst
som inte var äkta.
Konstverken var ibland inte ens målade
utan fixade i ett speciellt program på en dator.

 

Konstnärerna till den falska konsten
ska ha varit Tom Moore och Alexander Vasilenko.
Men de finns inga konstnären som heter så på riktigt.

 

Ett av företagen som har sålt falsk konst
säger att de ska polisanmäla det som har hänt.