Grundskolan kan bli tioårig

Elever i en skola

Elever kan snart gå upp till årskurs 10.

Om några år kan förskoleklassen försvinna. Sexåringar kommer i stället gå från årskurs 1 till årskurs 10.Förskoleklassen har funnits sedan 1998, men den har bara varit obligatorisk sedan 2018. Att det är obligatoriskt betyder att alla barn ska gå i förskoleklass. Föräldrar kan själva välja om de vill ha barn i förskola tidigare än så.Regeringens särskilda utredare Eva Durhan har lämnat en utredning till regeringen. I den står det att förskoleklassen borde tas bort. I stället ska barnen börja i första klass när de är sex år. Det betyder att de går från klass ett till klass tio innan de börjar gymnasiet. 

– Det var tänkt att förskoleklassen skulle vara en brygga mellan förskolan och grundskolan, men inte minst Skolinspektionens granskningar visar att det finns risk för att det snarare blir upphackat. En annan nackdel är att barnen riskerar att få byta personal, först mellan förskola och förskoleklass och sedan mellan förskoleklass och dagens årskurs ett, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) på en presskonferens.Den tioåriga grundskolan ska gälla i alla skolor, även grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Elever som går i årskurs 1 ska ha tre timmar skola varje dag. Undervisningen ska varvas med lek och andra aktiviteter.Men det här är inget som kommer hända nu. Först 2026 är det tänkt att sexåringar ska börja i den nya årskurs 1.


Fundera och diskutera:

  1. Vad tycker du om att skolan kanske blir tioårig?

2. Finns det något du skulle vilja förändra i din skola?

3. Vad tycker du är roligast i skolan?

I Sverige går de flesta i en förskoleklass
innan de börjar i ettan.
Men det var faktiskt först 2018
som alla var tvungna att gå i förskoleklass.
Innan dess var det frivilligt.

 

Men nu har det kommit en ny undersökning
som säger att förskoleklassen inte fungerar så bra.
Förskoleklassen kan faktiskt göra det jobbigare
för eleverna i skolan.

 

Det beror på att elever kan få nya lärare
mellan förskoleklassen och ettan.
Det kan också kännas hackigt för eleverna
när de börjar förskoleklass istället för ettan.

 

Istället för förskoleklass ska elever börja direkt i ettan.
Och då ska de gå i grundskolan från ettan till tian.
Grundskolan får alltså tio årskurser
istället för nio som det är idag.