Bönder odlar blommor för insekter

Bin som pollinerar

Bin är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden. Foto: Pixabay.

Bönder runt om i Sverige odlar blommor på sina åkrar för att ta vara på våra viktiga insekter. För att det ska gå att odla måste våra insekter ha det bra så att de kan pollinera växterna. Pollinatörer kallas de insekter som åker från blomma till blomma. När de gör det för de med sig pollen från en växt till en annan. Det är viktigt för att växterna ska kunna bli fler.Bönder brukar odla grönsaker och sädesslag på sina åkrar, nu har de också börjat odla blommor. Projektet heter Hela Sverige Blommar och har skapats av en grupp som kallar sig Hushållningssällskapet. De arbetar bland annat för att ta till vara på jordens resurser.Hela Sverige Blommar började bland bönder på Österlen i Skåne, men har nu spridit sig över hela Sverige.Tobias Holmqvist är bonde i Skarmansmåla som ligger i Småland. Han har i år sått en blandning av örter som är omtyckta bland pollinatörer. Blandningen består av bovete, honungsört, vitklöver, rödklöver och kummin.

– Vi ser det som en investering för den biologiska mångfalden, säger han till Sveriges radio.Ofta nämns bin och humlor som viktiga pollinerare och de är så klart jätteviktiga. Men det finns faktiskt väldigt många fler insekter som gör ett viktigt jobb för våra växter, som till exempel fjärilar, blomflugor, skalbaggar och myror. Sverige har cirka 3 000 pollinerande insektsarter, enligt Naturvårdsverket.

Bin och humlor är viktiga pollinerare.
Men det finns väldigt många fler
insekter som gör ett viktigt jobb för växterna.
Till exempel är fjärilar, blomflugor,
skalbagar och myror väldigt viktiga.
Det finns cirka 3 000 pollinerande insekter
enligt Naturvårdsverket.

Bönder har börjat odla blommor
på sina åkrar.
Det gör de för att insekter ska ha det bra.

 

Insekter spelar faktiskt en viktig roll
när det kommer till odling.
Många växter behöver nämligen hjälp
för att kunna bli fler.

 

Den hjälpen får de av pollinatörer.
Pollinatörer är insekter som rör sig
från blomma till blomma.
När de gör det tar det med sig pollen
från en blomma till en annan.

På så sätt kan blommorna föröka sig,
alltså bli fler.

 

Bönderna som odlar blommor på sina åkrar
är med i ett projekt som heter Hela Sverige Blommar.
Det projektet har en grupp
som heter Hushållningssällskapet startat.
De jobbar för att vi ska ta hand
om jordens resurser på ett bra sätt.