Vatten

Foto: Pixabay

Internationella vattendagen är en FN-dag som infaller den 22 mars.

 

Vad vore livet utan vatten? Ingenting faktiskt. Då hade vi inte inte haft liv på jorden och då hade du inte läst det här.

 

Människokroppen består av 60 procent vatten, men fördelningen av vattnet är lite olika i våra kroppar: hjärnan består av 95 procent vatten, lungorna 80 procent, blodet 95 procent, musklerna 76 procent och skelettet av 22 procent .

 

I Sverige är rent vatten en självklarhet, men i många delar av världen är det en bristvara.

 

Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten, enligt UNICEF. Det är en organisation som jobbar med att alla barn på jorden ska må bra.

 

Många av dessa människor tvingas hämta orent dricksvatten ur öppna källor, som till exempel sjöar och floder. Det är ofta kvinnor och flickor som ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till att familjen tjänar mindre pengar och barnen missar skoldagar.

 

Det finns flera orsaker till vattenbrist, men torka, ökenspridning, utsläpp och krig är bland de viktigaste.

 

Vatten är även viktigt för att länder ska kunna odla mat och ha elektricitet hemma. Brist på vatten kan därför leda till krig mellan länder.

 

FN har 17 globala mål som kallas Agenda 2030. Ett av målen handlar om rent vatten. Det är nummer 6 som lyder: Rent vatten och sanitet för alla. Sanitet är ett annat ord för hygien.

 

Vatten kan inte försvinna. Det är samma vatten vi har nu som fanns på dinosauriernas tid. Därför är det viktigt att vi är rädda om det. Några saker du själv kan göra för att ta hand om livets källa är:

  • spola inte ner skräp i toaletten
  • ta korta duschar
  • skölj inte tallrikar och glas innan du stoppar in dem i diskmaskinen
  • städa ett smutsigt vattendrag i din närhet från skräp

 

Veckans fördjupning: Vatten

 

Vattnets kemi

Vatten är en kemisk förening som består av grundämnena väte (H) och syre (O). Den kemiska formeln är H2O. En vattenmolekyl består alltså av två väteatomer och en syreatom.

 

Förutom i flytande form förekommer vatten även i fast form som is och som gas i vattenånga.

 

Vatten är en av byggstenarna i den viktiga fotosyntesen som ger alla växter på jorden energi. Den formeln ser förenklat ut så här: vatten + koldioxid + solljus = socker till träden och syre.

 

Det är därför skogar är så viktiga för att få bort koldioxiden ur luften, eftersom träden omvandlar koldioxid och vatten till syre som vi kan andas och energi till träden. Världens bästa fabrik!

 

Foto: Pixabay

 

 

Salt- och sötvatten

Det finns totalt cirka 1 400 miljoner kubikkilometer vatten på jorden.

 

97 procent av allt vatten är saltvatten. Det mesta finns i havet. Saltvatten går inte att dricka för djur och människor eftersom det innehåller för hög mycket salt som torkar ut kroppen.

 

Bara tre procent av jordens vatten är sötvatten. Och bara en väldigt liten del av sötvattnet är tillgängligt för oss människor.

 

De flesta människorna på jorden får sitt dricksvatten från sjöar. Men en tredjedel av världens befolkning är beroende av grundvattnet nere i marken för att få tag i vatten som går att dricka.

 

Foto: Pixabay

 

 

Vatten och barns hälsa

Enligt FN är rent vatten en mänsklig rättighet.

 

Trots det bor miljontals barn i miljöer med smutsigt vatten och farliga utsläpp. Det leder till sjukdomar som är väldigt farliga för barn.

 

Varje år dör runt en halv miljon barn under fem år av diarrésjukdomar. De allra flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten.

 

Många flickor i tonåren tvingas också hoppa av skolan när de får mens för att de inte kan sköta sin personliga hygien i skolan.

 

Foto: Pixabay

 

 

Text: Magnus Erlandsson, MiniBladet

Den 22 mars är det internationella vattendagen.
Då passar det bra att lära sig lite extra
om just vatten.
Vatten är faktiskt väldigt viktigt.

 

Utan vatten hade det inte funnits
något liv på jorden.
Det är alltså livsviktigt med vatten.

 

Visste du att människor består
till stor del av vatten.
60 procent av varje människa
är faktiskt vatten.

 

I Sverige är det självklart att vi har rent vatten.
Men så är det tyvärr inte överallt.
2,1 miljarder människor
kan inte få rent vatten.

 

De måste kanske hämta vatten
från sjöar eller floder.
Det vattnet kan vara smutsigt
och är inte bra att dricka.

 

För att vi i Sverige ska fortsätta
att ha rent vatten finns det några saker du kan göra.

  • spola inte ner skräp i toaletten
  • ta korta duschar
  • skölj inte tallrikar och glas
    innan du stoppar in dem i diskmaskinen
  • städa ett smutsigt vattendrag i din närhet från skräp

 

Veckans fördjupning: Vatten

 

Vattnets kemi

Allting består av atomer.
Men det finns olika atomer.
Vatten består av två väteatomer
och en syreatom.
I kemin skriver man det H2O.

 

Vattnet som du dricker är flytande.
Men vatten kan också vara i fast form som is.
Det kan också vara i gasform som vattenånga.

 

Foto: Pixabay

 

 

Salt- och sötvatten

Det finns mycket vatten på jorden.
Det mesta vattnet är saltvatten.
97 procent av allt vatten är saltvatten.
Det är det vattnet som finns i haven.

 

Bara 3 procent av allt vatten på jorden
är sötvatten.
Det är det vattnet vi kan dricka
och behöver för att överleva.

 

Foto: Pixabay

 

 

Vatten och barns hälsa

FN säger att vatten är en mänsklig rättighet.
Men ändå har inte alla rent vatten.
Om någon tvingas dricka smutsigt vatten
kan hen bli sjuk.

 

Därför är det väldigt viktigt att se till
att alla i världen får rent vatten.

Foto: Pixabay