Många elever lär sig mindre på distans

Distansundervisning

Distansundervisning fungerar bättre för vissa elever än andra. Foto: Pixabay.

Forskare har undersökt hur elever klarar skolan med distansundervisning. Studien visar att elever lär sig mindre på distans, särskilt de som redan har det svårt i skolan. 

 

Många barn klarar distansundervisningen bra. Men vissa grupper har det svårare när de ska studera hemma i stället för i klassrummet. Många elever mår också sämre när de inte får träffa sina klasskamrater och lärare. 

– I snitt lär man sig mindre av att undervisas på distans. Det gäller inte alla elever, inte dem med starkast studieförutsättningar, säger forskaren Carolina Hall till SVT. Hon arbetar på en plats som heter Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är en svensk myndighet. De arbetar bland annat med att göra olika undersökningar för att politiker ska kunna ta bättre beslut. 

 

Hon kan tydligt se i studien att elever som redan har det svårt i skolan riskerar att halka efter ännu mer när undervisningen är på distans. 

 

De här eleverna kan till exempel ha det svårare med språket. De kan också ha det svårt att hitta en plats hemma där de kan studera i lugn och ro. En del elever har svårt att hänga med för att de inte har så snabbt internet. 

– Vi tror att vi kommer se större skillnad mellan elever med starkare och svagare förutsättningar till följd av distansundervisningen, säger Carolina Hall till SVT.

 

I coronapandemin är det många elever
som går i skolan hemifrån.
De använder ofta en dator
för att lyssna på vad sina lärare säger.
Det kallas för distansundervisning.

 

Nu har forskare undersökt
hur elever klarar skolan med distansundervisning.
Undersökningen visar att distansundervisning
kan vara svårt för vissa.

 

Till exempel blir det ju svårare att lära sig
om du inte har en snabb dator eller ett snabbt internet.
Dessutom blir vissa ledsna
när de inte får träffa sina klasskompisar varje dag.

 

Undersökningen visar också
att de som redan har svårt för skolan
får ännu svårare för distansundervisningen.
Men de som har lätt för skolan
klarar distansundervisningen rätt bra.