Om tvillingar

Foto: Pixabay

 

Den andra februari är det den internationella tvillingdagen. 

 

Mellan 1 och 3 procent (siffran är lite olika i världen) är tvillingfödslar. Det betyder att det blir tvillingar ungefär en gång per 50 födslar.

 

Sverige har världens största tvillingregister. Där finns det mer än 140 000 tvillingar registrerade. Av dessa 70 000 tvillingpar finns det 56 000 par där båda tvillingarna är i livet.

 

Det finns två slags tvillingar: enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Dessa namn kommer från hur cellerna i kroppen beter sig när tvillingar blir till.

 

En enäggstvilling blir till genom att spermien och ägget delar sig helt och skapar två individer istället för en. Dessa tvillingar är mycket lika varandra eftersom de kommer från samma två celler: spermie och ägg. Det händer ungefär 1 gång av 250 och ingen vet exakt varför ägget delar sig helt.

 

När tvåäggstvillingar blir till är det två spermier som befruktar två ägg. Eftersom det är två spermier och två ägg är dessa tvillingar inte lika lika varandra som enäggstvillingar.
Ungefär 30 procent av alla tvillingar som föds i Sverige är enäggstvillingar och 70 procent är tvåäggstvillingar.

 

Efter trettio ökar chansen tydligt för kvinnor att få tvillingar. Kvinnor äldre än 35 år har fyra gånger högre sannolikhet att få tvillingar jämfört med en 20-åring. Möjligheten att två ägg lossnar vid ägglossning hos kvinnan ökar nämligen när kvinnan blir äldre.

 

Antalet tvillingfödslar varierar kraftigt mellan olika folkslag. Asiatiska folkslag föder färre tvillingar än västerlänningar och svarta befolkningar föder fler.

 

I genomsnitt väger tvillingar 2,5 kg jämfört med 3,5 kg för enlingar som det kallas.

 

Veckans fördjupning om tvillingar 

 

Rolig fakta om tvillingar!

 

Eva och Lena är de vanligaste namnen för tvillingsystrar i Sverige.  Hans och Lars för tvillingbröder.

 

I sällsynta fall föds tvillingar med flera dagars mellanrum. Rekordet är 87 dagar.

 

Yoruba-folket Nigeria har den högsta andelen tvillingar i världen. En av elva är en tvilling.

 

Spegelvända tvillingar är varandras motsats. Den ena tvillingen är högerhänt, den andra vänsterhänt. Inre organ sitter på motsatta sidor i kroppen och hårvirvlar går medsols hos den ena och motsols hos den andra.

 

Foto: Pixabay

 

 

Siamesiska tvillingar

 

Siamesiska tvillingar är enäggstvillingar vars kroppar är sammanvuxna eftersom det befruktade ägget inte har delats fullständigt till två skilda personer.

 

Fenomenet är uppkallat efter de thailändska bröderna Chang och Eng Bunker. De turnerade som “De siamesiska tvillingarna” eftersom landet Thailand då hette Siam.

 

Det finns fler olika typer av siamesisk sammanvuxenhet. Den vanligaste typen är att kropparna sitter ihop vid bröstet.

 

Sannolikheten för siamesiska tvillingar är ungefär 1 på 200 000. I Sydostasien föds fler siamesiska tvillingar än i övriga världen.

 

Foto: Pixabay

 

 

Är det ärftligt att få tvillingar?

 

Att få tvåäggstvillingar är till viss del ärftligt, eftersom kvinnans förmåga att släppa två ägg istället för ett går i arv. Mannen kan bara påverka genom att ge sin dotter det anlaget så att hon kanske en dag får tvåäggstvillingar.

 

En svensk undersökning visar att möjligheten att få enäggstvillingar också går i arv. Den visade att kvinnor som själva var enäggstvillingar hade mer än dubbelt så stor chans att själva föda enäggstvillingar. Man har inte kunnat visa att pappor kan påverka kvinnan att få enäggstvillingar.

 

Foto: Pixabay

 

 

Text: Magnus Erlandsson, MiniBladet

Den andra februari
är det den internationella tvillingdagen.
Tvillingar är två syskon som
har varit i sin mammas mage samtidigt.

 

Det finns två typer av tvillingar.
Den ena kallas enäggstvilling
och den andra kallas tvåäggstvilling.

 

Att de kallas så
beror på hur cellerna beter sig när tvillingarna blir till.

 

Alla barn blir till genom att en spermie från en pappa
och ett ägg från en mamma smälter ihop.
Spermien och ägget är celler.

 

När enäggstvillingar blir till
delar sig ägget efter att spermien kommit in i det.
Då skapas två celler som växer i magen
till två personer.

 

Tvåäggstvillingar blir till
när två ägg får två spermier i sig på samma gång.

 

Enäggstvillingar är väldigt lika varandra
eftersom de kommer från samma cell från början.
Tvåäggstvillingar är inte mer lika varandra
än andra syskon kan vara.

Veckans fördjupning om tvillingar 

 

Rolig fakta om tvillingar!

 

Eva och Lena är de vanligaste namnen
för tvillingsystrar i Sverige.
Hans och Lars för tvillingbröder.

 

I sällsynta fall föds tvillingar
med flera dagars mellanrum.
Rekordet är 87 dagar.

 

 

Foto: Pixabay

 

 

Siamesiska tvillingar

 

Siamesiska tvillingar är från början enäggstvillingar.
Men när de låg i mammas mage växte deras kroppar ihop.
Därför sitter de ihop med varandra när de föds.

 

Siamesiska tvillingar kan sitta ihop
på olika platser på kroppen.
Men det vanligaste är att de sitter ihop
vid bröstet.

 

Det är inte så vanligt med siamesiska tvillingar.
Det händer ungefär en gång på 200 000.

 

Foto: Pixabay

 

 

Är det ärftligt att få tvillingar?

Man vet inte exakt hur ärftligt det är
att få tvillingar.
Men det har visat sig att det kan vara ärftligt
att få tvåäggstvillingar.

 

En undersökning från Sverige säger
att det också kan vara ärftligt att få enäggstvillingar.

 

Men det kan också bero på andra saker
än vilka ens föräldrar var.

 

Foto: Pixabay