Funktionsnedsatta känner sig ensamma i pandemin

Ett barn som klappar kor

Det är jobbigt för många nu när så många aktiviteter är inställda. Foto: Pixabay.

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning känner sig ensamma. Det säger föreningen FUB.

 

Många aktiviteter har ställts in under pandemin. Detta har gjort att personer med intellektuell funktionsnedsättning känt sig mer ensamma än vanligt. 

 

Christina Heilborn arbetar på FUB, en grupp som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv. Christina Heilborn tycker att medlemmarna i FUB har drabbats extra hårt under pandemin.

– Mycket av den vardagliga verksamheten som de annars har möjlighet att delta i, och har rätt att delta i, finns helt enkelt inte nu, säger Christina Heilborn till Sveriges radio.

 

Camilla Berg Wolsink bor i Söderköping. Hon säger att hon mest har suttit hemma under pandemin. 

– Jag har knappt några fritidsaktiviteter. Min fritid är mest kaninerna just nu. Jag har två stycken kaniner just nu. Utan dem skulle jag blivit väldigt ensam, säger Camilla Berg Wolsink till Sveriges radio.

 

Även Mattias Melin i Jönköping tycker att det här är en jobbig tid.

– Allting är ju nedstängt och man mår väldigt psykiskt dåligt av alltihop, säger han till Sveriges radio.

Coronaviruset har gjort så många
har en annorlunda vardag nu än tidigare.
Det kan vara jobbigt för många.
Men människor med funktionsnedsättning
säger nu att det är väldigt jobbigt för dem.

 

Att någon har en funktionsnedsättning
betyder att de har det extra jobbigt att göra vissa saker.
Men man kan ha en funktionsnedsättning
på olika sätt.

Till exempel kan man ha en fysisk funktionsnedsättning.
Det betyder att ens kropp
fungerar annorlunda jämfört med de flesta andra.

Man kan också ha en intullektuell funktionsnedsättning.
Det betyder att ens tankar
fungerar annorlunda jämfört mde de flesta andra.

 

Många med just en intullektuell funktionsnedsättning
säger nu att de känner sig väldigt ensamma.
Det beror på att de inte har så många aktiviteter
att gå till, som de brukar ha
eftersom coronaviruset har gjort så mycket blir inställt.

 

Camilla Berg Wolsink bor i Söderköping.
Hon säger att hon känneg mycket ensam nu.
På fritiden har hon bara sina kaniner att vara med.