Snart kan människor äta gräs

snart kan människor kanske äta gräs.

Människor kan inte äta gräs eftersom det består av protein som våra magar inte kan smälta. Men det finns en maskin som kan göra protein av gräs som människor klarar av att äta. 

 

Maskinen som kan göra gräs ätbart finns i Töreboda. Den gör om gräset till två saker. Den gör gräset till en presskaka som man kan mata kor med. Men den gör också gräset till en pressvätska. Och den pressvätskan kan i sin tur bli till en proteinpasta som människor kan äta.

 

Maskinen är i första hand tänkt att göra gräset till pressvätskan så att man kan mata grisar med det. Men om kanske fem år kan det alltså vara möjligt att utveckla pressvätskan till en proteinpasta för människor.

– Inom fem år kan vi vara där. Det beror mest på hur vi lyckas få den tillräcklig god, säger Andrea von Essen till SVT.

 

Om maskinen kan användas för att göra gräs ätbart för människor, betyder det att vi får en bra källa till protein som kan produceras lokalt. Då behöver vi inte importera lika mycket protein från till exempel Sydamerika. Och det är bra för miljön.

Det finns en maskin
som kan göra gräs till mat för människor.
Maskinen gör om gräset
till två andra saker.

 

Den första saken är en typ av kaka.
Den kan bara kor äta.
Men den andra saken är en vätska.
Den kan man mata grisar med.

 

Om några år hoppas forskare
att man kan göra om vätskan till mat för människor.
Det största problemet är
om den kommer att bli tillräckligt god.

 

Det hade varit bra om man kan göra om gräs
till mat för människor.
Då behöver vi inte köpa lika mycket mat
från andra länder.
Det är bra för miljön.