Klartecken till böneutrop i Växjö

En stor byggnad med flera runda tack. Det sticker upp fyra smala torn ur huset, med varsitt spetsigt tak och balkonger runtom.

En moské kan se ut på olika sätt. Ibland har den ett eller flera torn för att göra böneutropet från.

En moské i Växjö har fått tillåtelse att hålla böneutrop varje fredag. Men det är viktigt att ljudnivån för böneutropen hålls inom tillåtna gränser.

 

En moské är en plats där muslimer kan be till Gud och utöva sin tro. Vissa moskéer har något som kallas för böneutrop.

 

Ett böneutrop är ett rop som görs från moskéen för att kalla muslimer till bön. Idag är det vanligt att böneutrop ropas genom en högtalare. I Sverige måste alla moskér ha tillåtelse från polisen för att få ha böneutrop, eftersom utropen lätt kan störa de som bor vid moskén.

 

I Växjö finns det en moské som har velat ha böneutrop. Nu har Växjö muslimska förening fått tillstånd av polisen att hålla ett böneutrop varje fredag.

 

Polisen har bestämt hur högtalarna ska riktas och vilken ljudnivå som böneutropet får ha, så att det inte stör människor som bor runt omkring.

 

Ljud mäts i något som kallas för decibel. Normal samtalston är ungefär 60 decibel. Ljudet från högtalarna får inte vara högre än 45 decibel inomhus och 110 decibel utomhus. Om ljudnivåerna hålls så kommer det inte störa de människor som bor i närheten enligt polisen.

En moské är en plats
där muslimer kan be till Gud.
En del moskéer har böneutrop.

 

Böneutrop är ett högt rop från moskén.
Ropet berättar att det är dags för bön.
Ofta är det en högtalare som gör ropet.

 

I Sverige får moskér bara ha böneutrop
om polisen har sagt att det går bra.
Det beror på att de höga ropen
kan störa de som bor i närheten.

 

Nu har polisen i Växjö sagt
att moskén där får ha böneutrop.
Men polisen har också sagt
att det är viktigt att ropen inte är för höga.