Mitt barn på nätet

Bokens omslag visar olika symboler, bland annat en familj, ett hjärta och en dator.MiniBladet tipsar om Maria Dufvas bok från 2017: Mitt barn på nätet.

Maria Dufva är kriminolog och arbetar bland annat med att föreläsa för vuxna och barn om de brott barn utsätts för på nätet och verktyg att skydda sig mot dem.

Boken Mitt barn på nätet vänder sig till föräldrar och vuxna som arbetar med barn. Enligt Maria Dufva har de flesta 10-åringar en egen telefon med uppkoppling till internet. 10-åriga pojkar spelar i genomsnitt tre timmar spel online per dag och även tvååringar är uppkopplade till nätet någon gång varje dag. Den nya tillvaron på nätet innebär mycket nöje, vänskaper och positiva upplevelser, men också stora risker. Det är riskerna som Maria Dufva vill hjälpa vuxna och barn att förekomma.

I Mitt barn på nätet förespråkar Maria Dufva ingen nolltolerans mot smartphones, spel och internet. Men hon söker de vuxnas närvaro och kunskap om barnens liv på nätet. Även om det aldrig går att säkert undvika att bli skadad av de brott som begås på nätet så innebär de vuxnas närvaro och kännedom att barnen vågar tala med en vuxen om brottet. Bara då kan de få hjälp att hantera det brott de blivit utsatta för

Fler Tips!